Często zadawane pytania

Mają Państwo pytania? Możliwe, że odpowiedź znajdą Państwo poniżej. Nie znaleźliście Państwo odpowiedzi na swoje pytania? Prosimy o kontakt przez nasz formularz kontaktowy.

Po pozytywnym zaliczeniu testu możesz natychmiast pobrać swój certyfikat. Możesz go również pobrać później ze swojego konta.

Certyfikat można uzyskać po zdaniu testu. Przed przystąpieniem do testu należy zapoznać się z instrukcjami na temat bezpieczeństwa na placu budowy. Możesz to robić tak często, jak sobie życzysz. Następnie możesz przystąpić do rozwiązywania testu.

Różni się to w zależności od klienta. Z reguły jest to rok, czasem 2 lata. Data ważności widnieje na certyfikacie i jest również podawana z wyprzedzeniem, zgodnie z informacjami zamieszczonymi w instrukcji.

Pracodawca lub klient może zawsze sprawdzić i przejrzeć uzyskane wyniki instrukcji. 13 miesięcy po wygaśnięciu ostatniego uzyskanego certyfikatu oraz 13 miesięcy po zalogowaniu się lub otrzymaniu zaproszenia, dane użytkownika zostaną automatycznie usunięte. Oczywiście zawsze istnieje możliwość wcześniejszego usunięcia danych. W tym celu możesz się z nami skontaktować za pomocą formularza kontaktowego na stronie https://www.explainsafe.nl/pl/frequently-asked-questions.

W większości przypadków nowy test jest przygotowywany automatycznie w momencie jego niezaliczenia. Zależy to od konfiguracji testów w danym środowisku. Istnieje zatem możliwość, że w przypadku niepowodzenia będziesz musiał samodzielnie odszukać i uruchomić instrukcję od nowa.

To klient decyduje o tym, jak długo trwa test. Podczas trwania testu wyświetlany jest licznik czasu, który pokazuje, ile czasu pozostało do jego końca. Jeśli test potrwa dłużej niż ustalony czas, zostanie on automatycznie przerwany i nie będziesz mógł go oddać. Wtedy musisz ponownie zapoznać się z instrukcjami i przystąpić do testu.

Podczas rozwiązywania testu możesz pominąć pytanie „zaznaczając" je. Następnie, przed zakończeniem testu, możesz wrócić do zaznaczonego pytania i udzielić na nie odpowiedzi.

To zależy od języków, które wybrał Twój klient lub pracodawca. W rozwijanym menu wyboru języka na początku instrukcji i testu możesz sprawdzić języki, spośród których możesz wybierać.

Explainsafe jest dostępny dla użytkowników iPadów. Mogą oni tam rozwiązywać testy i zarządzać kandydatami. Zalecamy jednak korzystanie z iPada z najnowszą wersją systemu iOS, aby zagwarantować jak najlepsze działanie platformy. Dotyczy to także tabletów z systemem Android i innych urządzeń mobilnych. Należy również pamiętać o zaktualizowaniu przeglądarki. Zaleca się, aby przed rozpoczęciem instruktażu/testu na platformie Explainsafe sprawdzić, czy wszystko jest zaktualizowane.

W takim przypadku należy najpierw sprawdzić ustawienia przeglądarki internetowej. Przykładowo przeglądarka Google Chrome oferuje opcję tłumaczenia, którą można włączać i wyłączać. W niektórych przypadkach może to powodować błędy w dokumentach. Jesteś pewien, że to nie to powoduje błędy? Poinformuj nas o tym, korzystając z formularza kontaktowego na stronie https://www.explainsafe.nl/pl/frequently-asked-questions.

Mają Państwo pytania?

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, a my skontaktujemy się z Państwem możliwie jak najszybciej.

Produkt firmy eX:plain
T : 033 450 47 48