Informatie voor bedrijven

Hieronder kunt u verschillende documenten downloaden die betrekking hebben op de dienstverlening via explainsafe.nl. Documenten kunnen, indien daar aanleiding voor is, worden geactualiseerd. Het verdient aanbeveling om deze documenten geregeld te raadplegen zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Gebruikershandleidingen

Beheerdershandleidingen